Những mẫu cầu trượt nhựa HDPE an toàn với sức khỏe của trẻ nhỏ tại Hưng Thành, tp Tuyên Quang, Tuyên Quang

Phường Hưng Thành có vị trí địa lý:

Phường Hưng Thành có diện tích 4,8 km², dân số năm 2008 là 6.289 người,[2] mật độ dân số đạt 1.310 người/km².

Bài viết liên quan: