BẢO HÀNH ĐỐI VỚI KẾT CẤU KHUNG THÉP TRÒ CHƠI

II.NỘI DUNG CHI TIẾT

 1. ĐỐI VỚI KẾT CẤU KHUNG THÉP TRÒ CHƠI

NHÀ LIÊN HOÀN

 • Thời gian: 60 tháng + 19 ngày
 • Địa điểm: Tại nơi sử dụng trong 30 tháng
 • Điều kiện được bảo hành: Không cố tình làm hỏng, không ngập nước, không do thiên tai chập cháy và không do bên thứ 3 hoặc không do người sử dụng gây ra. Tuân thủ lịch bảo trì kiểm tra chất lượng định kỳ đúng theo hướng dẫn chi tiết

SASUKE

 • Thời gian: 60 tháng + 19 ngày
 • Địa điểm: Tại nơi sử dụng trong 30 tháng
 • Điều kiện được bảo hành: Không cố tình làm hỏng, không ngập nước, không do thiên tai chập cháy và không do bên thứ 3 hoặc không do người sử dụng gây ra. Tuân thủ lịch bảo trì kiểm tra chất lượng định kỳ đúng theo hướng dẫn chi tiết

 CLIMPING LEO NÚI

 • Thời gian: 60 tháng + 19 ngày
 • Địa điểm: Tại nơi sử dụng trong 30 tháng
 • Điều kiện được bảo hành: Không cố tình làm hỏng, không ngập nước, không do thiên tai chập cháy và không do bên thứ 3 hoặc không do người sử dụng gây ra. Tuân thủ lịch bảo trì kiểm tra chất lượng định kỳ đúng theo hướng dẫn chi tiết

 TRAMPOLINE

 • Thời gian: 60 tháng + 19 ngày
 • Địa điểm: Tại nơi sử dụng trong 30 tháng
 • Điều kiện được bảo hành: Không cố tình làm hỏng, không ngập nước, không do thiên tai chập cháy và không do bên thứ 3 hoặc không do người sử dụng gây ra. Tuân thủ lịch bảo trì kiểm tra chất lượng định kỳ đúng theo hướng dẫn chi tiết

ZIPPLINE

 • Thời gian: 60 tháng + 19 ngày
 • Địa điểm: Tại nơi sử dụng trong 30 tháng
 • Điều kiện được bảo hành: Không cố tình làm hỏng, không ngập nước, không do thiên tai chập cháy và không do bên thứ 3 hoặc không do người sử dụng gây ra.Tuân thủ lịch bảo trì kiểm tra chất lượng định kỳ đúng theo hướng dẫn chi tiết

HÀNG RÀO CNG CHÀO

 • Thời gian: 12 tháng
 • Địa điểm: Tại đồ chơi Kinh Bắc
 • Điều kiện được bảo hành: Không cố tình làm hỏng, không ngập nước, không do thiên tai chập cháy và không do bên thứ 3 hoặc không do người sử dụng gây ra.Tuân thủ lịch bảo trì kiểm tra chất lượng định kỳ đúng theo hướng dẫn chi tiết

Chính sách bảo hành Đồ Chơi Kinh Bắc, tham khảo thêm tại : 

https://dochoiplaza.com/chinh-sach-bao-hanh

 

Viết bình luận