ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH- CÁC SẢN PHẨM ĐAN DÂY THỪNG

THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH- CÁC SẢN PHẨM ĐAN DÂY THỪNG

 • Ưu đãi đặc biệt đổi mới trong vòng 7 ngày lỗi do đồ chơi Kinh Bắc

1.DÂY THỪNG LÕI THÉP

 • Thời gian: 90 Ngày
 • Địa điểm: Tại xưởng lắp ráp và điểm bảo hành của đồ chơi Kinh Bắc
 • Không cố tình làm hỏng, không ngập nước, không do thiên tai chập cháy và không do bên thứ 3 hoặc không do người sử dụng gây ra

2.DÂY THƯỜNG

 • Thời gian: 36 Tháng + 19 ngày với bạt pvc – 12 tháng với khung thép
 • Địa điểm: Tại xưởng lắp ráp và điểm bảo hành của đồ chơi Kinh Bắc
 • Điều kiện được bảo hành Không cố tình làm hỏng, không ngập nước, không do thiên tai chập cháy và không do bên thứ 3 hoặc không do người sử dụng gây ra

3.DÂY ÉP COST

 • Thời gian: 399 Ngày
 • Địa điểm: Tại xưởng lắp ráp và điểm bảo hành của đồ chơi Kinh Bắc
 • Điều kiện được bảo hành :Không cố tình làm hỏng, không ngập nước,do thiên tai chập cháy và không do bên thứ 3 hoặc không do người sử dụng gây ra

4.DÂY COTTON

 • Thời gian: 6 Tháng + 19 ngày
 • Địa điểm: Tại xưởng lắp ráp và điểm bảo hành của đồ chơi Kinh Bắc
 • Điều kiện được bảo hành: Không cố tình làm hỏng, không ngập nước, không do thiên tai chập cháy và không do bên thứ 3 hoặc không do người sử dụng gây ra

Chính sách bảo hành  Đồ Chơi Kinh Bắc, tham khảo thêm tại: 

https://dochoiplaza.com/chinh-sach-bao-hanh

Viết bình luận