ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH- ĐỒ CHƠI HƯỚNG NGHIỆP

THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH- ĐỒ CHƠI HƯỚNG NGHIỆP

 • Ưu đãi đặc biệt Bảo hành 7 ngày đầu đổi mới sản phẩm

1.ĐỒ CHƠI BÁC SĨ

 • Thời gian: 12 tháng + 19 ngày
 • Địa điểm: Tại xưởng lắp ráp và điểm bảo hành của đồ chơi Kinh Bắc
 • Điều kiện được bảo hành: Không cố tình làm hỏng, không ngập nước, không do thiên tai chập cháy và không do bên thứ 3 hoặc không do người sử dụng gây ra

2.ĐỒ CHƠI LEGO

 • Thời gian: 12 Tháng + 19 ngày
 • Địa điểm: Tại xưởng lắp ráp và điểm bảo hành của đồ chơi Kinh Bắc
 • Điều kiện được bảo hành: Không cố tình làm hỏng, không ngập nước, không do thiên tai chập cháy và không do bên thứ 3 hoặc không do người sử dụng gây ra

3.ĐỒ CHƠI CỨU HỎA

 • Thời gian: 12 Tháng + 19 ngày
 • Địa điểm: Tại xưởng lắp ráp và điểm bảo hành của đồ chơi Kinh Bắc
 • Điều kiện được bảo hành: Không cố tình làm hỏng, không ngập nước, không do thiên tai chập cháy và không do bên thứ 3 hoặc không do người sử dụng gây ra

4.ĐỒ CHƠI THỜI TRANG

 • Thời gian: 12 Tháng + 19 ngày
 • Địa điểm: Tại xưởng lắp ráp và điểm bảo hành của đồ chơi Kinh Bắc
 • Điều kiện được bảo hành: Không cố tình làm hỏng, không ngập nước, không do thiên tai chập cháy và không do bên thứ 3 hoặc không do người sử dụng gây ra
 • Đồ chơi Kinh Bắc cam kết đổi mới trong 7 Ngày – Nếu lỗi do nhà sản xuất

Chính sách bảo hành Đồ Chơi Kinh Bắc, tham khảo thêm tại: 

https://dochoiplaza.com/chinh-sach-bao-hanh

Viết bình luận