ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH CHI TIẾT ĐỐI VỚI TRÒ CHƠI NHỰA

 THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH CHI TIẾT ĐỐI VỚI TRÒ CHƠI NHỰA

 • Ưu đãi đặc biệt Bảo hành 30 ngày đầu tiên tại nơi sử dụng

1.HẦM CHUI SÂU

 • Thời gian: 12 tháng + 19 ngày
 • Địa điểm: Tại xưởng lắp ráp và điểm bảo hành của đồ chơi Kinh Bắc
 • Điều kiện được bảo hành: Không cố tình làm hỏng, không ngập nước, không do thiên tai chập cháy và không do bên thứ 3 hoặc không do người sử dụng gây ra

2.XE TRƯỢT DỐC

 • Thời gian: 12 Tháng + 19 ngày
 • Địa điểm: Tại xưởng lắp ráp và điểm bảo hành của đồ chơi Kinh Bắc
 • Điều kiện được bảo hành: Không cố tình làm hỏng, không ngập nước, không do thiên tai chập cháy và không do bên thứ 3 hoặc không do người sử dụng gây ra

3.XE CHÒI CHÂN Ô TÔ

 • Thời gian: 12 Tháng + 19 ngày
 • Địa điểm: Tại xưởng lắp ráp và điểm bảo hành của đồ chơi Kinh Bắc
 • Điều kiện được bảo hành: Không cố tình làm hỏng, không ngập nước, không do thiên tai chập cháy và không do bên thứ 3 hoặc không do người sử dụng gây ra

4.XE CHÒI CHÂN MINI

 • Thời gian: Không bảo hành – Có Hỗ trợ thay mới theo yêu cầu
 • Địa điểm: Tại xưởng lắp ráp và điểm bảo hành của đồ chơi Kinh Bắc

Chính sách bảo hành Đồ Chơi Kinh Bắc, tham khảo thêm tại: 

https://dochoiplaza.com/chinh-sach-bao-hanh

Viết bình luận