ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH - TỦ, GIÁ KỆ

 THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH - TỦ, GIÁ KỆ

 • Ưu đãi đặc biệt Bảo hành 15 ngày đầu Tại nơi sử dụng

1. QUẦY THU NGÂN

 • Thời gian: 12 tháng + 19 ngày
 • Địa điểm: Tại xưởng lắp ráp và điểm bảo hành của đồ chơi Kinh Bắc
 • Điều kiện được bảo hành: Không cố tình làm hỏng, không gập nước, không do thiên tai chập cháy và không do bên thứ 3 hoặc không do người sử dụng gây ra

2.TỦ KỆ GIÁ GỖ

 • Thời gian: 12 Tháng + 19 ngày
 • Địa điểm: Tại xưởng lắp ráp và điểm bảo hành của đồ chơi Kinh Bắc
 • Điều kiện được bảo hành: Không cố tình làm hỏng, không gập nước, không do thiên tai chập cháy và không do bên thứ 3 hoặc không do người sử dụng gây ra

3. TỦ KỆ GIÁ BẰNG THÉP

 • Thời gian: 12 Tháng + 19 ngày
 • Địa điểm: Tại xưởng lắp ráp và điểm bảo hành của đồ chơi Kinh Bắc
 • Điều kiện được bảo hành: Không cố tình làm hỏng, không gập nước, không do thiên tai chập cháy và không do bên thứ 3 hoặc không do người sử dụng gây ra

4. GIÁ TỦ KỆ BẰNG DA

 • Thời gian :Không bảo hành – Có Hỗ trợ thay mới theo yêu cầu

Đồ chơi kinh bắc cảm kết Bảo hành 15 ngày đầu Tại nơi sử dụng

Chính sách bảo hành Đồ Chơi Kinh Bắc, tham khảo thêm: 

https://dochoiplaza.com/chinh-sach-bao-hanh

Viết bình luận