HƯỚNG DẪN BẢO TRÌ - BẢO DƯỠNG ĐỊNH KỲ 2

 1. HƯỚNG DẪN BẢO TRÌ – BẢO DƯỠNG ĐỊNH KỲ CHI TIẾT ĐỐI VỚI XE ĐIỆN ĐIỆN ĐỤNG, XE ĐIỆN CÁC LOẠI

 • ẮC QUY
 • Thời gian: Định kỳ 3 tháng kiểm tra xả pin 1 lần
 • Vị trí: trong thân máy
 • Phanh xe, chân ga, tay ga
 • mô tơ
 • Thời gian: Tháng 1 lần
 • Vị trí: phanh xe, chân ga, tay ga, ổ xèng, mô tơ các chi tiết ốc vít
 • Bánh xe
 • Thời gian: Tháng 1 lần
 • Vị trí: Vòng bi, ốc vít
 1. HƯỚNG DẪN BẢO TRÌ – BẢO DƯỠNG ĐỊNH KỲ CHI TIẾT MÁY GAME GIẢI TRÍ

Nhóm máy 01: Máy bắn súng, Đua ô tô, đua mô tô

 • CPU
 • Thời gian: Tuần 01 lần
 • Vị trí: vệ sinh thổi bụi ram, main, nguồn, card VGA, hệ thống quạt tản nhiệt
 • THÂN MÁY
 • Thời gian: Tuần 01 lần
 • Vị trí: Vệ sinh thổi bụi, kiểm tra ốc vít, rắc dây điện
 • MÀN HÌNH
 • Thời gian: Tuần 01 lần
 • Vị trí: Kiểm tra rắc dây điện
 1. HƯỚNG DẪN BẢO TRÌ – BẢO DƯỠNG ĐỊNH KỲ CHI TIẾT MÁY GAME GIẢI TRÍ

Nhóm máy 02: Máy gắp thú, máy bắt bò, máy đập chuột

 • NGUỒN ĐIỆN TỬ
 • Thời gian: 03 tháng 1 lần
 • Vị trí: Trong thân máy vệ sinh thổi bụi, kiểm tra rắc cắm điện
 • THÂN MÁY
 • Thời gian: 03 tháng 01 lần
 • Vị trí: main, nguồn, dây điện vệ sinh thổi bụi
 • Ổ XÈNG
 • Vệ sinh thổi bụi hàng tuần
 • BỘ ĐIỀU KHIỂN CHÍNH
 • Thời gian: 03 tháng 1 lần
 • Vị trí: Trong thân máy vệ sinh thổi bụi, kiểm tra rắc cắm điện
 • THÂN MÁY
 • Thời gian: 03 tháng 01 lần
 • Vị trí: mô tơ, dây culoa, dây điện vệ sinh thổi bụi, tra dầu mỡ
 • Ổ XÈNG

- Vệ sinh thổi bụi hàng tuần

7.HƯỚNG DẪN BẢO TRÌ – BẢO DƯỠNG ĐỊNH KỲ CHI TIẾT MÁY CHIẾU NÉM BÓNG TƯƠNG TÁC

 • LỌC GIÓ
 • Thời gian: Tháng 01 lần bằng máy thổi bụi, súng xịt bụi
 • Vị trí: Hệ thống phin lọc bụi, lọc gió
 • THÂN MÁY
 • Thời gian: tháng 1 lần
 • Vị trí: Kiểm tra nguồn và dây dẫn điện, thổi bụi main, ram.
 • CHÚ Ý
 • Thời gian: Hàng ngày khi sử dụng máy chạy 3 tiếng nghỉ 30 phút rồi mới mở tiếp.
 • Bóng chiếu kiểm tra số giờ sử dụng được 3000 giờ thì thay thế

Chính sách bảo hành Đồ Chơi Kinh Bắc, tham khảo thêm tại: 

https://dochoiplaza.com/chinh-sach-bao-hanh

Viết bình luận