ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH – ĐU QUAY MÂM XOAY TRÒ CHƠI NGOÀI TRỜI MẠO HIỂM

 1. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH – ĐU QUAY MÂM XOAY TRÒ CHƠI NGOÀI TRỜI MẠO HIỂM
 • Ưu đãi đặc biệt Bảo hành 15 ngày đầu tiên tại nơi sử dụng.

 • ĐU QUAY NGỰA, ĐU QUAY NỮ HOÀNG, ĐU QUAY VŨ TRỤ
 • Thời gian: 12 tháng + 19 ngày
 • Địa điểm: Tại nơi sử dụng
 • Điều kiện được bảo hành: Không cố tình làm hỏng, không ngập nước, không do thiên tai chập cháy và không do bên thứ 3 hoặc không do người sử dụng gây ra.Tuân thủ lịch bảo trì kiểm tra chất lượng định kỳ đúng theo hướng dẫn chi tiết

2.BỘ ĐIỀU KHIỂN CHÍNH

 • Thời gian: 12 tháng
 • Địa điểm: Tại nơi sử dụng
 • Điều kiện được bảo hành: Không cố tình làm hỏng, không ngập nước, không do thiên tai chập cháy và không do bên thứ 3 hoặc không do người sử dụng gây ra.Tuân thủ lịch bảo trì kiểm tra chất lượng định kỳ đúng theo hướng dẫn chi tiết

3.MÔ TƠ

 • Thời gian: 06 tháng
 • Địa điểm: Tại nơi sử dụng
 • Điều kiện được bảo hành: Không cố tình làm hỏng, không ngập nước, không do thiên tai chập cháy và không do bên thứ 3 hoặc không do người sử dụng gây ra. Tuân thủ lịch bảo trì kiểm tra chất lượng định kỳ đúng theo hướng dẫn chi tiết

Chính sách bảo hành Đồ Chơi Kinh Bắc, tham khảo thêm tại: 

https://dochoiplaza.com/chinh-sach-bao-hanh

 

Viết bình luận