Top các mẫu khung quây cũi quây bóng trường mầm non tại Cẩm Giàng, Bạch Thông, Bắc Kan

Xã Cẩm Giàng có vị trí địa lý:

Xã Cẩm Giàng có diện tích 9,33 km², dân số năm 2019 là 2.246 người,[2] mật độ dân số đạt 241 người/km².

Bài viết liên quan: