Nơi cung cấp cầu tuột nhựa giá rẻ tại Phù Lưu, Hàm Yên Tuyên Quang

Phù Lưu là một  thuộc huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên QuangViệt Nam.

Xã có diện tích 88,56 km², dân số năm 1999 là 7154 người,[2] mật độ dân số đạt 81 người/km².

Bài viết liên quan: