Lợi ích của quây cũi nhựa có cầu trượt tại Yên Thượng, Cao Phong, Hòa Bình

Yên Thượng là 1 xã của huyện Cao Phongtỉnh Hòa Bình, nước Việt Nam.
Xã Yên Thượng có tổng số diện tích theo km2 là 17,25 km², tổng số dân vào năm 1999 là 2242 người, mật độ dân số tương ứng 130 người/km².

Bài viết liên quan: