List sản phẩm nhà banh cầu trượt cho bé bán chạy của Dương Quang, tp Bắc Kạn, Bắc Kạn

Xã Dương Quảng có vị trí địa lý:

Xã Dương Quang có diện tích 25,48 km², dân số năm 2019 là 2.981 người,[2] mật độ dân số đạt 120 người/km².

Bài viết liên quan: