Không thể bỏ lỡ mẫu nhà bóng mini cầu trượt nhựa tại Kim Cúc, Bảo Lạc, Cao Bằng

Xã Kim Cúc nằm ở phía tây huyện Bảo Lạc, có vị trí địa lý:

Xã Kim Cúc có diện tích 44,31 km², dân số năm 2019 là 2.890 người[2], mật độ dân số đạt 68 người/km².

Bài viết liên quan: