Các thông tin có thể bạn chưa biết về nhà bóng cầu trượt có đường hầm cho trẻ em tại Thanh Nhật, Hạ Lang, Cao Bằng

Thị trấn Thanh Nhật có vị trí địa lý:

Thị trấn Thanh Nhật có diện tích 15,88 km², dân số năm 2019 là 3.635 người[2], mật độ dân số đạt 229 người/km².

Bài viết liên quan: