Các đặc điểm nổi bật của quây bóng nhập khẩu Hàn Quốc cho trẻ tại Lý Bôn, Bảo Lâm, Cao Bằng

Xã Lý Bôn nằm ở phía bắc huyện Bảo Lâm, có vị trí địa lý:

Xã Lý Bôn có diện tích 116,80 km², dân số năm 2019 là 5.923 người[1], mật độ dân số đạt 51 người/km².

Bài viết liên quan: