ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH - ĐỐI VỚI NHÀ LIÊN HOÀN GỖ NGOÀI TRỜI

1.KHUNG GỖ SÀN –VÁCH

  • Thời gian: 12 tháng + 19 ngày
  • Địa điểm: Tại xưởng lắp ráp và điểm bảo hành của đồ chơi Kinh Bắc
  • Điều kiện được bảo hành: Không cố tình làm hỏng, không ngập nước, không do thiên tai chập cháy và không do bên thứ 3 hoặc không do người sử dụng gây ra

2. TRÒ ĐI KÈM

  • Thời gian: 12 Tháng + 19 ngày
  • Địa điểm: Tại xưởng lắp ráp và điểm bảo hành của đồ chơi Kinh Bắc
  • Điều kiện được bảo hành: Không cố tình làm hỏng, không ngập nước, không do thiên tai chập cháy và không do bên thứ 3 hoặc không do người sử dụng gây ra

3. MÀU SẮC

  • Thời gian: Không bảo hành
  • Địa điểm: Tại xưởng lắp ráp và điểm bảo hành của đồ chơi Kinh Bắc

Bài viết liên quan: