ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH - ĐỒ CHƠI KHU XÚC HẠT

THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH  - ĐỒ CHƠI  KHU XÚC HẠT

 • Ưu đãi đặc biệt Bảo hành 7 ngày đầu đổi mới sản phẩm

1.ĐỒ CHƠI NHỰA KHU XÚC HẠT

 • Thời gian : Không bảo hành

2. HẠT MUỒNG

 • Thời gian : 12 Tháng + 19 ngày
 • Địa điểm : Tại xưởng lắp ráp và điểm bảo hành của đồ chơi Kinh Bắc
 • Điều kiện được bảo hành :Không cố tình làm hỏng, không ngập nước, không do thiên tai chập cháy và không do bên thứ 3 hoặc không do người sử dụng gây ra

3.HẠT GỖ

 • Thời gian : 12 Tháng + 19 ngày
 • Địa điểm: Tại xưởng lắp ráp và điểm bảo hành của đồ chơi Kinh Bắc
 • Điều kiện được bảo hành: Không cố tình làm hỏng, không ngập nước, không do thiên tai chập cháy và không do bên thứ 3 hoặc không do người sử dụng gây ra

4.HẠT SỨ

 • Thời gian: 12 Tháng + 19 ngày
 • Địa điểm: Tại xưởng lắp ráp và điểm bảo hành của đồ chơi Kinh Bắc
 • Điều kiện được bảo hành: Không cố tình làm hỏng, không ngập nước, không do thiên tai chập cháy và không do bên thứ 3 hoặc không do người sử dụng gây ra
 • Đồ chơi kinh bắc cam kết đổi mởi trong 7 Ngày – Nếu lỗi do nhà sản xuất

Bài viết liên quan: