Cùng nhau xây dựng những kỉ niệm đáng nhớ với Team Đồ Chơi Kinh Bắc 2023!!

Chào mừng anh chị em cán bộ công nhân viên, đã và đang nỗ lực xây dựng hoàn thiện Đồ Chơi Kinh Bắc.

Ngày 1 tháng 4 năm 2023. Giám đốc công ty cổ phần kinh doanh xuất nhập khẩu đồ chơi Kinh Bắc đã ký quyết định thành lập 3 team trong công ty đó là Phượng Hoàng, Kỳ Lân, và Rồng Thiêng

 

3 Team Đồ Chơi Kinh Bắc

 

Mỗi team được thành lập mang trong mình chức năng nhiệm vụ khác nhau tất cả đều vì mục tiêu chung đưa con thuyền Đồ chơi Kinh Bắc phát triển vững mạnh vươn tầm quốc tế.

Dưới đây là tóm tắt về cơ cấu tổ chức , lãnh đạo các team:

Cơ cấu tổ chức

  • Cơ cấu tổ chức 
  • Theo team gồm: Hội đồng quản trị team – Ban Lãnh đạo team – Thành viên trong team
  • Theo cấp quản lý gồm : Phòng – Xưởng – Tổ - Nhóm

Hội đồng quản trị team là cơ quan quản lý cao nhất , tiếp đó là Ban Lãnh đạo team, Phòng, Tổ ,Nhóm

Team Phượng HoàngLogo Team Phượng Hoàng

 

   Hội đồng quản trị team bao gồm:

       +  Bà Nguyễn Thị Cảnh – Phó Giám đốc thường trực

       +  Bà Hoàng Thị Mỹ Hằng – PGĐ

  • Ban lãnh đạo team bao gồm

 +  Bà Nguyễn Thị Cảnh – PGĐ Thường trực - Trưởng team

 +  Bà Hoàng Thị Mỹ Hằng – PGĐ - Phó team

 +  Bà Phạm Thị Hồng Tươi – Trưởng phòng marketing truyền thông – Trưởng ban phát triển team

 +  Bà Hoàng Thị Mai  - Phó phòng tài chính kế toán – Phó ban phát triển team

Team Kỳ LânLogo Team Kỳ Lân

 Hội đồng quản trị team bao gồm:

       +  Ông Phạm Văn Định – Phó Giám đốc thường trực

       +  Ông Đỗ Đăng Quyết  – PGĐ   

  • Ban lãnh đạo team bao gồm

 +  Ông Phạm Văn Định – PGĐ Thường trực - Trưởng team

 +  Ông Đỗ Đăng Quyết – PGĐ - Phó team

 +  Ông Nguyễn Đình Phúc – Trưởng phòng thiết kế – Trưởng ban phát triển team

 +  Ông Nguyễn Văn Thức  - Phó phòng KHSX – Phó ban phát triển team

 +  Ông Dương Thanh Ba – Quản lý sản xuất – Phó ban phát triển

Team Rồng Thiêng

Team Rồng Thiêng

Hội đồng quản trị team bao gồm:

       +  Bà Nguyễn Thị Phương Thảo – Phó Giám đốc thường trực

       +  Bà Nguyễn Thị Dược - Phó giám đốc 

       +  Bà Nguyễn Thị Sóng  - Phó giám đốc

       Ban lãnh đạo team bao gồm

 +  Bà Nguyễn Thị Phương Thảo - PGĐ Thường trực - Trưởng team

 +  Bà Nguyễn Thị Dược - PGĐ - Phó team

 +  Bà Nguyễn Thị Sóng - PGĐ - Phó team

 +  Ông Nguyễn Văn Luyện  - PGĐ - Phó team

 + Bà Trần Thị Giang – Phòng DVKH

 + Bà Đỗ Thị Thùy Vân – Trưởng phòng cung ứng – Trưởng ban phát triển

 + Bà Phan Thị Thái – Phòng HCNS

+ Ông Ngô Minh Phương – Tổ trưởng điều vận

 

Phân quyền theo cơ cấu tổ chức

Quyền hạn:

Quyên hạn của Team

+ Hội đồng quản trị team có quyền bổ nhiệm, xa thải cấp quản lý trưởng, phó phòng

+ Ban lãnh đạo team có quyền bổ nhiệm, xa thải nhân viên cấp dưới

+ Trưởng phòng có quyền tuyển dụng xa thải nhân viên cấp dưới

+ Phó phòng có quyền đề xuất tuyển dụng, xa thải nhân viên cấp dưới

+Tổ tưởng có quyền đề xuất tuyển dụng, xa thải nhân viên cấp dưới

+Tổ phó,nhóm trưởng có quyền đề xuất tuyển dụng, xa thải nhân viên cấp dưới

  Chức năng:

Chức năng , nhiệm vụ của Team

+ Hội đồng quản trị team: Quản lý, định hướng phát triển

+ Ban lãnh đạo team: Hỗ trợ hội đồng quản trị team quản lý, định hướng phát triển

+Trưởng phòng, phó phòng, tổ trưởng, tổ phó,nhóm trưởng: Có chức năng đào tạo,quản lý,giám sát ,thực thi

Nhiệm vụ:

+ Trưởng phòng, phó phòng,tổ trưởng, tổ phó,nhóm trưởng,nhân viên các cấp có nhiệm vụ thực thi, hoàn thành công việc được giao , đưa ra giải pháp cải tiến.

Trách nhiệm:

Trách nhiệm của Team

Qua đây là toàn bộ thông tin về các team tại công ty đồ chơi Kinh Bắc , cùng với chức năng nhiệm vụ trách nhiệm của từng bộ phận.

Logo 3 Team Đồ Chơi Kinh Bắc

Chúc cho 3 team của chúng ta hoạt động hiệu quả và phát triển hơn nữa!

Chúc cho con thuyền Kinh Bắc vươn tầm quốc tế phát triển vững mạnh!

Đồ chơi kinh bắc Vé đi tuổi thơ khơi nguồn sáng tạo

Trân trọng cảm ơn !

 

 

Viết bình luận