ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH CHI TIẾT ĐỐI VỚI KHU SASUKE – NINJA THỬ THÁCH TRÊN CAO

ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH CHI TIẾT ĐỐI VỚI KHU SASUKE – NINJA THỬ THÁCH TRÊN CAO

Ưu đãi đặc biệt Bảo hành 30 ngày đầu tiên tại nơi sử dụng

1.TRÒ CHƠI NỘI KHU

 • Thời gian: 12 tháng + 19 ngày
 • Địa điểm: Tại xưởng lắp ráp và điểm bảo hành của đồ chơi Kinh Bắc
 • Điều kiện được bảo hành: Không cố tình làm hỏng, không ngập nước, không do thiên tai chập cháy và không do bên thứ 3 hoặc không do người sử dụng gây ra

2.CHẤT LIỆU GỖ

 • Thời gian: 12 Tháng + 19 ngày
 • Địa điểm: Tại xưởng lắp ráp và điểm bảo hành của đồ chơi Kinh Bắc
 • Điều kiện được bảo hành: Không cố tình làm hỏng, không ngập nước, không do thiên tai chập cháy và không do bên thứ 3 hoặc không do người sử dụng gây ra

3.LINH KIỆN PHỤ KIỆN

 • Thời gian: 12 Tháng + 19 ngày
 • Địa điểm: Tại xưởng lắp ráp và điểm bảo hành của đồ chơi Kinh Bắc
 • Điều kiện được bảo hành: Không cố tình làm hỏng, không ngập nước, không do thiên tai chập cháy và không do bên thứ 3 hoặc không do người sử dụng gây ra

4.DA MÚT

 • Thời gian: Không bảo hành – Có Hỗ trợ thay mới theo yêu cầu
 • Địa điểm : Tại xưởng lắp ráp và điểm bảo hành của đồ chơi Kinh Bắc
 • Điều kiện được bảo hành: Không cố tình làm hỏng, không ngập nước, không do thiên tai chập cháy và không do bên thứ 3 hoặc không do người sử dụng gây ra
 • Lưu ý có Bảo hành 12 tháng 19 ngày - Nếu da tự nổ rộp do nhà sản xuất   
 • D.ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH CHI TIẾT ĐỐI VỚI KHU TRAMPOLINE
 •  
 • Ưu đãi đặc biệt Bảo hành 30 ngày đầu tiên tại nơi sử dụng.
 • BẠT POLYME NHÚN
 • Thời gian: 12 tháng + 19 ngày
 • Địa điểm: Tại xưởng lắp ráp và điểm bảo hành của đồ chơi Kinh Bắc
 • Điều kiện được bảo hành: Không cố tình làm hỏng, không gập nước, không do thiên tai chập cháy và không do bên thứ 3 hoặc không do người sử dụng gây ra
 • 2. LÒ XO

 • Thời gian: 12 Tháng + 19 ngày
 • Địa điểm: Tại xưởng lắp ráp và điểm bảo hành của đồ chơi Kinh Bắc
 • Điều kiện được bảo hành :Không cố tình làm hỏng, không gập nước, không do thiên tai chập cháy và không do bên thứ 3 hoặc không do người sử dụng gây ra
 • 3. ĐỆM MẶT BẢO VỆ

 • Thời gian: 12 Tháng + 19 ngày
 • Địa điểm: Tại xưởng lắp ráp và điểm bảo hành của đồ chơi Kinh Bắc
 • Điều kiện được bảo hành: Không cố tình làm hỏng, không gập nước, không do thiên tai chập cháy và không do bên thứ 3 hoặc không do người sử dụng gây ra
 • Lưu ý có Bảo hành 12 tháng 19 ngày - Nếu da tự nổ rộp do nhà sản xuất
 • KHUNG LƯỚI BẢO VỆ
 • Thời gian: Không bảo hành – Có Hỗ trợ thay mới theo yêu cầu
 • Địa điểm: Tại xưởng lắp ráp và điểm bảo hành của đồ chơi Kinh Bắc
 • Điều kiện được bảo hành: Không cố tình làm hỏng, không gập nước, không do thiên tai chập cháy và không do bên thứ 3 hoặc không do người sử dụng gây ra

Bài viết liên quan: