Bạn đang xem tại

Đồ chơi vận động theo nhóm Team buiding

Giới thiệu thông số kỹ thuật,lợi ích, cảnh báo lưu ý, ý tưởng câu truyện và Vật liệu,công đoạn,quy trình sản xuất,đóng gói giao hàng,lắp đặt - Đồ chơi vận động theo nhóm Team buiding
Giới thiệu các kỹ năng mới trong trò chơi vận động