Bạn đang xem tại

Đồ chơi nhà liên hoàn hồ bóng cầu trượt

Giới thiệu thông số kỹ thuật,lợi ích, cảnh báo lưu ý, ý tưởng câu truyện và Vật liệu,công đoạn,quy trình sản xuất,đóng gói giao hàng,lắp - Đồ chơi nhà liên hoàn hồ bóng cầu trượt 
Giới thiệu các kỹ năng mới trong trò chơi vận động