Bạn đang xem tại

Đồ chơi khu Hướng nghiệp sáng tạo dịch vụ

Giới thiệu thông số kỹ thuật,lợi ích, cảnh báo lưu ý, ý tưởng câu truyệt và quy trình sản xuất giao hàng đóng gói lắp Đồ chơi khu Hướng nghiệp sáng tạo dịch vụ  - như xúc hạt,lego,vẽ tranh,tô tượng,khu dịch vụ,bác sỹ,kỹ sư,ngân hàng,truyền hình,Tiệm bánh,thời trang, đầu bếp…
Giới thiệu các kỹ năng mới trong trò chơi vận động