Vì sao nên chọn nhà bóng mini cho con yêu tại Sơn Lập, Bảo Lạc, Cao Bằng

Sơn Lập là xã cực nam của huyện Bảo Lạc, có vị trí địa lý:

Xã Sơn Lập có diện tích 42,99 km², dân số năm 2019 là 1.903 người[2], mật độ dân số đạt 44 người/km².

Bài viết liên quan: