Top các mẫu khung quây nhà bóng bán chạy nhất tháng 9/2022 tại Sông Cầu, tp Bắc Kan, Bắc Kan

Phường Sông Cầu có vị trí địa lý:

Phường Sông Cầu có diện tích 4,32 km², dân số năm 2019 là 9.164 người,[2] mật độ dân số đạt 2.121 người/km².

Bài viết liên quan: