Tiện lợi hơn với quây bóng nhựa nguyên sinh cho bé tại Toàn Sơn, Đà Bắc, Hòa Bình

Toàn Sơn là một  thuộc huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa BìnhViệt Nam.

Xã Toàn Sơn có diện tích 2,76 km², dân số năm 1999 là 2171 người,[1] mật độ dân số đạt 787 người/km².

Bài viết liên quan: