Tiện lợi hơn với quây bóng nhựa nguyên sinh cho bé tại Thị Hoa, Hạ Lang, Cao Bằng

Xã Thị Hoa nằm ở phía nam huyện Hạ Lang, có vị trí địa lý:

Xã Thị Hoa có diện tích 31,40 km², dân số năm 2019 là 1.748 người[1], mật độ dân cư đạt 56 người/km².

Bài viết liên quan: