Tiện lợi hơn với quây bóng nhựa nguyên sinh cho bé tại Bình Trung Chợ Đồn Bắc Kan

Xã Bình Trung có vị trí địa lý:

  • Phía bắc giáp xã Nghĩa Tá và xã Yên Phong
  • Phía đông giáp xã Yên Phong và tỉnh Thái Nguyên
  • Phía nam giáp tỉnh Thái Nguyên và tình Tuyên Quang
  • Phía tây giáp xã Nghĩa Tá và tỉnh Tuyên Quang.

Xã Bình Trung có diện tích 71,28 km², dân số năm 2019 là 3.097 người,[2] mật độ dân số đạt 44 người/km².

Bài viết liên quan: