Tiện lợi hơn với nhà bóng cầu trượt có đường hầm cho trẻ em tại Phú Nam, Bắc Mê, Hà Giang

Phú Nam là một  thuộc huyện Bắc Mê, tỉnh Hà GiangViệt Nam.

Xã Phú Nam có vị trí địa lý:

Xã Phú Nam có diện tích 44,56 km², dân số năm 2019 là 2.668 người[1], mật độ dân số đạt 60 người/km².

Bài viết liên quan: