Tiện lợi hơn với nhà bóng cầu trượt có đường hầm cho trẻ em tại Phan Thanh, Bảo Lạc, Cao Bằng

Xã Phan Thanh nằm ở trung tâm huyện Bảo Lạc, có vị trí địa lý:

Xã Phan Thanh có diện tích 51,93 km², dân số năm 2019 là 3.095 người[1], mật độ dân số đạt 60 người/km².

Bài viết liên quan: