Tiện lợi hơn với cầu trượt xích đu nhựa quán café tại Phương Xá, Cẩm Khê, Phú Thọ

Phương Xá là xã trung du miền núi thuộc huyện Cẩm Khêtỉnh Phú Thọ. Xã Phương Xá có tổng số diện tích theo km2 3,52 km², tổng số dân vào năm 1999 là 4095 người, mật độ dân số tương ứng 1163 người/km².

Bài viết liên quan: