Tiện lợi hơn với cầu trượt xích đu nhựa quán café tại Minh Quang, Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Minh Quang là 1 xã của huyện Chiêm Hóatỉnh Tuyên Quang, nước Việt Nam.
Xã có tổng số diện tích theo km2 là 30,89 km².
Tổng số dân vào năm 1999 là 5618 người, mật độ dân số tương ứng 182 người/km².

Bài viết liên quan: