Tại sao nên mua nhà bóng với kích thước phù hợp cho bé tại Nông Thượng, tp Bắc Kan, Bắc Kan

Xã Nông Thượng có vị trí địa lý:

Xã Nông Thượng có diện tích 21,50 km², dân số năm 2019 là 3.545 người,[3] mật độ dân số đạt 165 người/km².

Bài viết liên quan: