Tại sao nên mua cầu trượt nhựa cho con từ sớm tại Cát Trù, huyện Cẩm Khê, Phú Thọ

Cát Trù là 1 xã của huyện Cẩm Khê. Xã Cát Trù có tổng số diện tích theo km2 3,64 km², tổng số dân vào năm 1999 là 3377 người, mật độ dân số tương ứng 928 người/km².

Bài viết liên quan: