Tại sao khung giữ trẻ nhà bóng lại được yêu thích tại Sủ Ngòi, thành phố Hòa Bình, Hòa Bình

Sủ Ngòi là 1 xã của thành phố Hòa Bìnhtỉnh Hòa Bình, nước Việt Nam.
Xã Sủ Ngòi có tổng số diện tích theo km2 là 8,85 km², tổng số dân vào năm 1999 là 3430 người, mật độ dân số tương ứng 388 người/km².

Bài viết liên quan: