Tại sao khung giữ trẻ nhà bóng lại được yêu thích tại Chu Hương, Ba Bể, Bắc Kan

Xã Chu Hương có vị trí địa lý:

Xã Chu Hương có diện tích 35,06 km², dân số năm 2019 là 3.027 người,[3] mật độ dân số đạt 86 người/km².

Bài viết liên quan: