Tác dụng không ngờ tới của quây bóng cho trẻ nhỏ tại Bảo Toàn, Bảo Lạc, Cao Bằng

Xã Bảo Toàn nằm ở cực tây của huyện Bảo Lạc, có vị trí địa lý:

Xã Bảo Toàn có diện tích 65,58 km², dân số năm 2019 là 2.923 người[1], mật độ dân số đạt 45 người/km².

Bài viết liên quan: