Tác dụng của xích đu nhựa nguyên sinh đối với sức khỏe của trẻ em tại Quang Trung, Bình Gia, Lạng Sơn

Quang Trung là một  thuộc huyện Bình Gia, tỉnh Lạng SơnViệt Nam.

Xã Quang Trung có diện tích 53,78 km², dân số năm 1999 là 3.139 người,[3] mật độ dân số đạt 58 người/km².

Theo thống kê năm 2019, xã Quang Trung có diện tích 53,78 km², dân số là 3.053 người,[1] mật độ dân số đạt 57 người/km².

Bài viết liên quan: