Tác dụng của xích đu nhựa nguyên sinh đối với sức khỏe của trẻ em tại Đức Ninh, Hàm Yên, Tuyên Quang

Đức Ninh là một  thuộc huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên QuangViệt Nam.

Xã Đức Ninh có diện tích 22,23 km², dân số năm 1999 là 5741 người,[2] mật độ dân số đạt 258 người/km².

Bài viết liên quan: