Tác dụng của khung quây bóng quán café tại Đồng Tiến, Bắc Quang, Hà Giang

Đồng Tiến là một  thuộc huyện Bắc Quang, tỉnh Hà GiangViệt Nam.

Xã Đồng Tiến nằm ở phía bắc huyện Bắc Quang, có vị trí địa lý:

Xã Đồng Tiến có diện tích 47,69 km², dân số năm 2019 là 2.289 người[2], mật độ dân số đạt 48 người/km².

Bài viết liên quan: