Nơi cung cấp quây cũi kiêm nhà bóng giá rẻ tại Giáp Trung, Bắc Mê, Hà Giang

Giáp Trung là một  thuộc huyện Bắc Mê, tỉnh Hà GiangViệt Nam.

Xã Giáp Trung có vị trí địa lý:

  • Phía đông giáp tỉnh Cao Bằng và thị trấn Yên Phú
  • Phía tây giáp xã Minh Sơn
  • Phía nam giáp thị trấn Yên Phú và xã Lạc Nông
  • Phía bắc giáp tỉnh Cao Bằng.

Xã Giáp Trung có diện tích 73,21 km², dân số năm 2019 là 5.626 người[1], mật độ dân số đạt 77 người/km².

Bài viết liên quan: