Nơi cung cấp nhà bóng mini giá rẻ tại Vũ Muộn, Bạch Thông, Bắc Kan

Xã Vũ Muộn có vị trí địa lý:

Xã Vũ Muộn có diện tích 38,87 km², dân số năm 2019 là 1.583 người,[3] mật độ dân số đạt 41 người/km².

Bài viết liên quan: