Nơi cung cấp nhà bóng cầu trượt có đường hầm cho trẻ em giá rẻ tại Phúc Lộc, Ba Bể, Bắc Kan

Xã Phúc Lộc có vị trí địa lý:

Xã Phúc Lộc có diện tích 61,86 km², dân số năm 2019 là 3.158 người,[2] mật độ dân số đạt 51 người/km².

Bài viết liên quan: