Những mẫu quây bóng bằng nhựa giá rẻ tại Yên Cường, Bắc Mê, Hà Giang

Yên Cường là một  thuộc huyện Bắc Mê, tỉnh Hà GiangViệt Nam. Yên Cường là xã vùng sâu, vùng xa cách trung tâm huyện Bắc Mê 12 km với 17 thôn và 1.335 hộ, bằng 7.284  nhân khẩu, xã có 10 dân tộc, trong đó: Dân tộc Dao chiếm 38%; Dân tộc Mông chiếm 35%; Dân tộc Tày chiếm 22%; Dân tộc khác chiếm 5% (trong đó có 01 dân tộc rất ít người Pu Péo).

Bài viết liên quan: