Những mẫu nhà bóng cầu trượt chính hãng mà bố mẹ nên mua tại Đại Sảo, Chợ Đồn, Bắc Kan

Xã Đại Sảo có vị trí địa lý:

Xã Đại Sảo có diện tích 32 km², dân số năm 2019 là 1.813 người,[2] mật độ dân số đạt 57 người/km².

Bài viết liên quan: