Những mẫu khung quây bóng cho trẻ em quán café tại Quảng Lâm, Bảo Lâm, Cao Bằng

Quảng Lâm là xã cực tây của huyện Bảo Lâm, có hình dạng kéo dài theo chiều đông - tây và có vị trí địa lý:

Xã Quảng Lâm có diện tích 79,96 km², dân số năm 2019 là 5.892 người[1], mật độ dân số đạt 74 người/km².

Bài viết liên quan: