Những mẫu khung quây bóng cho trẻ em quán café tại Dương Phong, Bạch Thông, Bắc Kan

Xã Dương Phong có vị trí địa lý:

Xã Dương Phong có diện tích 49,92 km², dân số năm 2019 là 1.785 người,[2] mật độ dân số đạt 36 người/km².

Bài viết liên quan: