Lý do nào khiến bố mẹ tìm hiểu về kích thước quây bóng cho con yêu tại Phùng Chí Kiên, tp Bắc Kan, Bắc Kan

Phường Phùng Chí Kiên có vị trí địa lý:

Phường Phùng Chí Kiên có diện tích 3,62 km², dân số năm 2019 là 6.771 người,[2] mật độ dân số đạt 1.870 người/km².

Bài viết liên quan: