Lý do nào khiến bố mẹ tìm hiểu về kích thước quây bóng cho con yêu tại Ngọc Phái, Chợ Đồn, Bắc Kan

Xã Ngọc Phái có vị trí địa lý:

Xã Ngọc Phái có diện tích 40,4 km², dân số năm 2019 là 2.270 người,[2] mật độ dân số đạt 56 người/km².

Bài viết liên quan: