Lựa chọn kích thước quây bóng thế nào để bé được chơi thoải mái tại Cao Thượng, Ba Bể, Bắc Kan

Xã Cao Thượng có vị trí địa lý:

Xã Cao Thượng có diện tích 37,92 km², dân số năm 2019 là 3.653 người,[2] mật độ dân số đạt 96 người/km².

Bài viết liên quan: