Lựa chọn kích thước nhà bóng thế nào là phù hợp cho bé tại Xuân Phong, Cao Phong, Hòa Bình

Xuân Phong là 1 xã của huyện Cao Phongtỉnh Hòa Bình, nước Việt Nam.
Xã Xuân Phong có tổng số diện tích theo km2 là 30,86 km², tổng số dân vào năm 1999 là 3169 người, mật độ dân số tương ứng 103 người/km².

Bài viết liên quan: